TỐT - XẤU THEO THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI MỆNH THỦY

       Đăng bởi: Hồng Lạc Lại Đức Thiện

 

Tháng 1 + 2 = Mộc

Mệnh Thủy gặp tháng Mộc (Thủy sinh Mộc nên Thủy hao tốn)

Tốn kém, tiêu hao cho việc đầu tư; cho việc thuận hợp, chính đáng…

Tháng 3 + 6 + 9 + 12 = Thổ

Mệnh Thủy gặp tháng Thổ (Thổ khắc Thủy) nên

Thất bại, gặp nhiều trở ngại, khó khăn; bị ngăn chặn, chi tiêu tốn kém lớn…

Tháng 4 + 5 = Hỏa

Mệnh Thủy gặp tháng Hỏa (Hỏa khắc Thủy) nên

Bị tiêu hao công sức, tốn kém tiền của; chi phí nhiều mới được việc…

Tháng 7 + 8 = Kim

Mệnh Thủy gặp tháng Kim (Kim sinh Thủy) nên

Kinh doanh, làm ăn đạt kết quả tốt; công việc tiến bộ thuận lợi

Tháng 10 + 11 = Thủy

Mệnh Thủy gặp tháng Thủy nên

Mọi việc thuận lợi; được nhiều may mắn, tài lộc tụ phát

 

        Phương pháp nghiên cứu: Luận theo ngũ hành nạp âm

        Kim -> Thủy -> Mộc -> Hỏa -> Thổ -> Kim (tương sinh)

        Kim # Mộc # Thổ # Thủy # Hỏa # Kim (tương khắc)